Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Pijler Onderzoek & Analyse

Binnen de pijler onderzoek van het project Criminele Aanwas onderscheiden we 3 deelonderzoeken:

 1. Fenomeenonderzoek
 2. Sociale Netwerkanalyses 
 3. Deal With It: in gesprek met jongeren

Fenomeenonderzoek
In mei 2021 is het fenomeenonderzoek naar jongeren (8-23 jaar) in de drugscriminaliteit in de eenheid Noord-Holland afgerond. Doel van het fenomeen onderzoek was om inzicht te krijgen in het regionale beeld van deze problematiek en de processen en oorzaken die ten grondslag liggen aan toetreding van jongeren in de drugscriminaliteit.

Het rapport en het factsheet met een samenvatting zijn hieronder te downloaden. Beide mogen worden gedeeld. Neem voor vragen of opmerkingen over het fenomeenonderzoek contact op met Jolien Terpstra via jterpstra@haarlem.nl

Sociale netwerkanalyse
In de zomer van 2021 zijn we gestart met het uitvoeren van een sociale netwerkanalyse in Velsen. Daarmee willen we zicht krijgen op hoe het fluïde netwerk functioneert, wie welke rollen vervullen, en welke aanknopingspunten er zijn voor effectieve interventies op het flüide netwerk. 

Deal With It: in gesprek met jongeren
Het beeld in het fenomeenonderzoek is vooral gebaseerd op gesprekken met (veiligheids)professionals en in mindere mate ook met jongeren zelf. In Deal With It zullen we ook juist in gesprek gaan met jongeren en ervaringsdeskundigen. Meer info over Deal With It staat hier

Rapportage

In het kader van het project Criminele Aanwas hebben we een fenomeenonderzoek uitgevoerd naar jongeren (8-23 jaar) in de drugscriminaliteit in de eenheid Noord-Holland. Doel is om inzicht te krijgen in het regionale beeld van deze problematiek in Noord-Holland en de processen en oorzaken die ten grondslag liggen aan toetreding van jongeren in de drugscriminaliteit.
 • Datum: 16 Sep 21
 • Auteur: Jolien Terpstra
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 45

Factsheet

In het kader van het project Criminele Aanwas hebben we een fenomeenonderzoek uitgevoerd naar jongeren (8-23 jaar) in de drugscriminaliteit in de eenheid Noord-Holland. Doel is om inzicht te krijgen in het regionale beeld van deze problematiek in Noord-Holland en de processen en oorzaken die ten grondslag liggen aan toetreding van jongeren in de drugscriminaliteit.
 • Datum: 16 Sep 21
 • Auteur: Jolien Terpstra
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3