Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Uitvraag: deelname landelijk onderzoek impact cybercrime

Promovenda Jildau Borwell doet een landelijk onderzoek naar de impact van cybercrime op de slachtoffers ervan.  Mocht uw gemeente op korte termijn (tussen nu en Q2 2021) een bevokingsenquête uitzetten, dan is het mogelijk om enkele vragen uit het landelijke onderzoek daarin op te nemen. Uw gemeente krijgt daarmee inzicht in de prevalentie en impact van cybercrime binnen de gemeente, en legt (bij voldoende deelname) regionale verschillen en overeenkomsten bloot. 

Cybercrime is voor steeds meer gemeenten een beleidsprioriteit. Een belangrijk doel is veelal om burgers digitaal weerbaarder te maken (preventiebeleid). Dat kan niet zonder inzicht in de aard, omvang en de ernst van het probleem. Hoe vaak worden onze inwoners slachtoffer en van wat voor soort cybercrime? En vooral: welke gevolgen heeft dat voor hen? Promovenda Jildau Borwell doet een landelijk onderzoek naar de impact van cybercrime op de slachtoffers ervan. Het onderzoek draagt bij aan de bestrijding van cybercrime, het voorkomen van cybercrimeslachtofferschap en het ondersteunen van burgers die al slachtoffer zijn geworden. Het onderzoek is een samenwerking tussen de Nationale Politie, Open Universiteit en NHL Stenden Hogeschool.

Een deel van het onderzoek kan worden uitgevoerd in combinatie met een bevolkingsenquête in uw gemeente. Mocht uw gemeente op korte termijn (tussen nu en Q2 2021) een dergelijke enquête uitzetten, dan is het mogelijk om enkele vragen uit het landelijke onderzoek daarin op te nemen. Uw gemeente krijgt daarmee inzicht in de prevalentie en impact van cybercrime binnen de gemeente, en legt (bij voldoende deelname) regionale verschillen en overeenkomsten bloot. Uw gemeente ontvangt daarbij een korte rapportage. Uiteraard blijft de verzamelde data ter beschikking van de gemeente.

Onderwerpen voor een cybercrime-onderdeel in de bevolkingsenquêtes zijn:

  1. Prevalentie en impact (psychologisch, lichamelijk, sociaal/gedragsmatig, financieel/materieel) van verschillende cybercrimes, zoals online afpersing, fraude met internetbankieren, helpdeskfraude en datingfraude; eventueel vergeleken met traditionele criminaliteit.
  2. Meldings- en aangiftegedrag bij politie en andere instanties.
  3. Verklarende factoren voor slachtofferschap en de impact daarvan.

Graag horen we of u interesse heeft in het opnemen van enkele vragen over de prevalentie en impact van cybercrimeslachtofferschap in een bevolkingsenquête binnen uw gemeente. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar jildau.borwell@nhlstenden.com.