Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Online Orde

Online aangejaagde openbare orde verstoringen. Een hele mond vol, maar wat zijn gemeenten en politie er het afgelopen jaar druk mee geweest. Denk aan de zogenoemde 'pedojagers', extremistische fora, illegale feestjes en als klap op de vuurpijl de illegale protesten. De online oproepen hebben elk hun eigen effect op de openbare orde en veiligheid binnen de grenzen van gemeenten. 

In 2021 werken de projectleiders van CTER en cyber nauw samen in het project in het project online orde. Ons doel? Ervoor zorgen dat onze partners tijdig kunnen signaleren en de tools hebben om snel in te grijpen als zich een online aangejaagde orde verstoring voordoet. 

Hoe signaleren gemeenten en politie deze online oproepen die kunnen leiden tot de verstoring van de openbare orde en veiligheid? Zijn de methodes die we hierbij gebruiken veilig en juridisch verantwoord? Welke (technische) middelen zijn hiervoor nodig? En welke interventies kunnen we toepassen als we te maken hebben met een online aangejaagde openbare orde verstoring?

Met deze vragen gaan we in het project Online Orde aan de slag. Hierbij bundelen we de krachten van het projectteam cybercrime en het projectteam CTER.

De verzameling van informatie en ervaringen op dit relatief nieuwe thema wordt gebruikt om gemeenten een handelingskader te geven als een online aangejaagde orde verstoring zich voordoet. Daarnaast richt dit project zich op de opzet van een proeftuin waarbij gemeenten gebruik kunnen maken van een vliegende brigade van experts en inhoudelijk betrokkenen die kunnen ondersteunen en adviseren als er zich een online aangejaagde orde verstoring voordoet binnen hun gemeentegrenzen.

Meer weten over dit project? Stuur Dagmar en Lynn een uitnodiging voor een digitale kop koffie.