Noord Holland Samen Veilig

Het samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Noord-Holland.

Criminaliteit stopt niet bij gemeentegrenzen en veiligheidsopgaven kunnen complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken en aan te pakken. 

NH-SV richt zich op vijf thema's:

- Zorg en Veiligheid
- Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
- CTER 
- Ondermijning
- Mensenhandel

 

Thema's

Nieuws

  • 11 jan 2024 E-learning BUIT voor professionals

    Criminele en seksuele uitbuiting hebben een ontwrichtend effect. Op kinderen, jongeren en volwassenen die slachtoffer worden. En op de samenleving als geheel. Jongeren zijn vaak slachtoffer, maar ook pleger van deze vormen van mensenhandel. De aanpak van criminele en seksuele uitbuiting onder jongeren begint met bewustwording en signalering. Hiervoor heeft NHVeilig twee tools ontwikkeld.

  • 20 dec 2023 Interview met digitaal wijkagent Peter Breedveld

    Peter Breedveld is digitaal wijkagent in Haarlemmermeer en maakt van alles mee in de wijk, digitaal en live. Tijd om hem onze interviewvragen te stellen. En maak kennis met hem tijdens de bijeenkomst Jeugd & Veiligheid op 18 januari!

  • 6 jun 2023 Modelconvenant PGA Jeugd

    Het project Zorg & Veiligheid van Noord-Holland Samen Veilig (NHSV) heeft een modelconvenant voor de persoonsgebonden aanpak (PGA) jeugd ontwikkeld. De PGA jeugd is een integrale samenwerking die vanuit de gemeente geïnitieerd wordt met partners zoals politie, jeugd- en jongerenwerk en HALT. De samenwerkingsafspraken staan beschreven in het model convenant. Deze is nu beschikbaar voor gemeenten om mee aan de slag te gaan!

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.