Kennisbank onderwerp

Context

Eind 2018 is door de 34 gemeenten, het OM en de politie het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – 2022 vastgesteld. Onder de noemer Noord Holland Samen Veilig werkt het netwerk samen aan een viertal thema’s. Het “Versterken van de ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein” is daar één van.

Kern van het thema

Onze NH samenleving bevat kwetsbare mensen die zowel in de zorg- als veiligheidsketen bekend (verondersteld) zijn. Om de problemen, die deze mensen hebben en/of veroorzaken, aan te pakken is het nodig dat de zorg- en veiligheidsketens constructief samenwerken. In dat samenwerken valt nog veel winst te behalen.

Lokaal maatwerk

Het merendeel van de samenwerkingsproblematiek tussen het zorg en het veiligheidsdomein wordt reeds lokaal of op veiligheidsregio/GGD-regio niveau opgepakt, er zijn inmiddels mooie initiatieven zoals “Allen voor één” in Zaanstreek Waterland, de Spoedzorgketen GGZ in Kennemerland en de bestuurlijke commissie Zorg en Veiligheid van de VR NHN. De verschillen in organisatiestructuur en zorgaanbieders in de verschillende gemeenten en regio’s vragen ook echt om maatwerk op het desbetreffende (lokale) niveau.

Eenheidsbrede vraagstukken

Echter, er zijn ook uitdagingen die zich meer op eenheidsniveau manifesteren, die een eenheids­brede geharmoniseerde aanpak nodig hebben of waarbij het samen optrekken een effectieve strategie is. Bovendien zijn er eenheidsbrede vraagstukken die het beste in samenhang met een van de 3 andere thema’s uit het IMV kunnen worden opgepakt.

Het thema  “Versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein” richt zich op die eenheidsbrede vraagstukken.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Algemene informatie

  • Datum: 01 Jan 70
  • Auteur:
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 0