Kennisbank

De aanpak van mensenhandel is in regio Noord-Holland een belangrijk IMV thema.
Bij mensenhandel gaat het om uitbuiting van veelal kwetsbare personen in de samenleving. Het kan gaan om arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting of zelfs gedwongen orgaandonatie.
Gemeenten zijn verantwoordelijke voor een effectief beleid en werken samen met diverse ketenpartners in de regio. Vanuit het project Uitbuiting worden gemeenten sinds 2021 gefaciliteerd bij dit thema door o.a. deskundigheidsbevordering en het delen van kennis -en ervaringen.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.