Thema's

Op deze pagina vindt u alle relevante (kennis)producten van binnen en buiten onze regio.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Kennisbank

Laatst toegevoegde documenten

Op 13 oktober vond onze netwerk- en themadag PRET plaats, zo'n 200 professionals van gemeenten, politie, OM, Reclassering, Koninklijke Marechaussee, Raad voor de Kinderbescherming, Onderwijsinstellingen, GGZ en andere belangrijke netwerkpartners waren aanwezig om kennis op te doen op het gebied van Polarisatie, Radicalisering, Extremisme en Terrorisme. Naast het opdoen van kennis en vaardigheden, was het vergroten van ons netwerk ook een belangrijke doelstelling. En dat is gelukt! Deze week volgt het verslag voor de genodigden én via de website.
 • Datum: 25 Jan 22
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Als jongeren of jongvolwassenen moeilijk aansluiting bij de samenleving vinden en geen gevoel van inclusie en grip op het leven ervaren, kunnen zij vatbaarder worden criminaliteit, radicale ideologieën en extreme groeperingen. Het mentorproject ONEonONE is erop gericht om in een vroeg stadium ondersteuning te bieden om te voorkomen dat zij (verder) geïsoleerd raken van de maatschappij. De mentor ondersteunt de mentee bij het vinden van nieuwe paden naar inclusie in de maatschappij op basis van ‘eigen kracht’. In bijgaande infographic vind je meer informatie over het project én contactgegevens voor meer informatie of eventueel het aanmelden van een persoon.
 • Datum: 25 Jan 22
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Deze factsheet bevat de cijfers rondom cybercrime Noord-Holland in het derde kwartaal van 2021.
 • Datum: 25 Jan 22
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0