Kennisbank

Het project ‘Contraterrorisme en tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme Noord-Holland’(‘CTER’) wordt integraal opgepakt door 34 gemeenten, 3 Zorg- en Veiligheidshuizen, de politie en het Openbaar Ministerie in de eenheid Noord-Holland. Deze partijen werken intensief samen met de NCTV, de Raad voor de Kinderbescherming, de reclassering, GGZ-instellingen en overige partijen. 

De projectdoelen zijn:

  • Het stimuleren van de kracht van de samenleving om zodoende polarisering en radicalisering te voorkomen;
  • Het vroegtijdig onderkennen van de dreiging die uitgaat van geradicaliseerde en extremistische personen, groeperingen en instituties;
  • Het borgen van het adequaat uitvoeren van het geheel van overheidsmaatregelen ter bestrijding van extremisme en terrorisme in de eenheid Noord-Holland

Het project biedt een integrale impuls en intensivering op eenheidsniveau, ten behoeve van het ondersteunen, faciliteren en versterken van de lokale aanpak.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.