NH Samen Veilig

NH Samen Veilig is op 1 februari 2019 gestart. In het integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid (IMV) 2019-2022 van onze eenheid staan de volgende geprioriteerde thema's genoemd:

1. aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving;

2. versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein;

3. contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme;

4. aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit.

Voor de uitvoering van bovengenoemde thema’s is er gekozen voor het inrichten van een programma aanpak ondermijning daar waar het gaat om de aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenwerking. Dit programma heeft meerdere projectleiders verbonden aan thema’s die aangepakt worden in de eenheid.

Voor de thema’s versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein, de aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit en het thema contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme zijn een viertal projectleiders aangenomen die vanuit het projectteam Noord-Holland Samen Veilig samenwerken aan de aanpak.