NH Samen Veilig

Jaarverslag 2020

Bent u benieuwd hoe wij in 2020 in de regionale eenheid Noord-Holland de veiligheid van onze inwoners verbeterden? Bekijk dan het digitale jaarverslag 2020! Hierin leest u wat we met 34 gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie en met diverse publieke en private partners deden: aan welke thema's we in 2020 werkten, welke projecten en activiteiten we uitvoerden en welke effecten en resultaten we behaalden. Klik hier om het jaarverslag te openen.

Jaarplan 2021

Bent u benieuwd wat wij in 2021 in de regionale eenheid Noord-Holland gaan doen om de veiligheid van onze inwoners te verbeteren? Lees dan het digitale jaarplan 2021. In het jaarplan staat aan welke thema's we werken en welke projecten en activiteiten er worden uitgevoerd. Dit doen we met 34 gemeenten, het openbaar Ministerie en de politie samen met diverse publieke en private partners. Klik hier om het jaarplan te openen.

Gecombineerd en digitaal

Dit jaar maakten we voor het eerst een gecombineerd en digitaal jaarverslag en jaarplan. Dat betekent dat hier alle projecten van Noord-Holland Samen Veilig, het Programma Aanpak Ondermijning en het RIEC in staan. En dankzij het digitale format klikt u gemakkelijk door en ziet u de samenhang tussen de projecten. 

NH Samen Veilig is op 1 februari 2019 gestart. In het integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid (IMV) 2019-2022 van onze eenheid staan de volgende geprioriteerde thema's genoemd:

1. aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving;

2. versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein;

3. contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme;

4. aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit.

Voor de uitvoering van bovengenoemde thema’s is er gekozen voor het inrichten van een programma aanpak ondermijning daar waar het gaat om de aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenwerking. Dit programma heeft meerdere projectleiders verbonden aan thema’s die aangepakt worden in de eenheid.

Voor de thema’s versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein, de aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit en het thema contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme zijn een viertal projectleiders aangenomen die vanuit het projectteam Noord-Holland Samen Veilig samenwerken aan de aanpak.