Agenda

Op deze pagina vindt u alle relevante evenementen en bijeenkomsten van binnen en buiten onze regio.

Voor frontoffice/baliemedewerkers: Signaleren van mensenhandel: Herken jij het in je werk?

Datum: 24 sep 2024 Locatie: Alkmaar (De Letterbak) Tijd: 09.30 - 16.00

Toelichting bij deze training:

Deelnemers ontvangen praktische handvatten om mee aan de slag te gaan en zo bij te dragen aan de strijd tegen mensenhandel zonder dat hun takenpakket sterk verzwaard wordt.

Het trainen van uitvoerende gemeenteambtenaren is een goede methode om hen actief te betrekken bij de problematiek van mensenhandel in de eigen gemeente. De trainingen zijn daarmee een uitstekend middel om het veiligheidsbeleid van een gemeente rondom mensenhandel in de praktijk vorm te geven. Uit diverse ervaringen blijkt dat hoe meer collega's op de werkvloer getraind zijn in het herkennen van signalen, hoe breder het thema mensenhandel gedragen wordt en hoe meer mensen zich inzetten om een verschil te maken.

Tijdens de trainingen wordt aan de hand van casuïstiek uit de regio getraind op het herkennen van signalen van mensenhandel. Er wordt gewerkt met herkenbare situaties die een deelnemer in zijn werk kan tegen komen. Op die manier leren deelnemers een professioneel onderbuikgevoel om te zetten in een concreet signaal. Vervolgens wordt besproken welke stappen ze kunnen ondernemen en waar ze het signaal (intern) kunnen melden. 

Met een acteur oefenen deelnemers gesprekstechnieken om contact te leggen met een vermoedelijke dader of slachtoffer om – bij een onderbuikgevoel – de signalen scherper te krijgen. We gebruiken hiervoor een experience room. De communicatietrainer van FairWork helpt hen om de juiste vragen te stellen op basis van de definitie van mensenhandel. Vervolgens maken zij zelf een inschatting: wel of niet melden. De deelnemers worden gestimuleerd om alleen signalen door te geven en hoeven dus geen ‘bewijs’ te vergaren (daar zijn de opsporingsinstanties voor).

Wat leer je tijdens deze trainingsdag?

Aan het einde van de dag weten de deelnemers:

  • Wat mensenhandel is.
  • Welke signalen je in de dagelijkse praktijk kunt herkennen.

En kunnen ze:

  • De juiste vragen stellen aan een mogelijk slachtoffer, begeleider of uitbuiter om een signaal scherper in beeld te krijgen.
  • Zelf een inschatting maken: wel of niet melden.
  • De signalen puntsgewijs melden bij de aandachtsfunctionaris Mensenhandel.

Aanmelden voor Voor frontoffice/baliemedewerkers: Signaleren van mensenhandel: Herken jij het in je werk?