Kennisbank onderwerp

Er is een toename zichtbaar van burgers die online stevige uitingen doen die in toenemende mate als polariserend en radicaal zijn te typeren en waarbij anti-overheidssentimenten op bepaalde thema’s de boventoon voeren. Vanuit dit deelproject wordt een visie ontwikkeld op het vraagstuk maatschappelijke ‘ondermijning’: wanneer is nog sprake van gezonde polarisatie in een open democratie en waar ligt de grens? Wanneer worden (online) uitingen en/of gedrag problematisch?

(Mede) op basis van de visie wordt vervolgens een handelingskader opgemaakt, met daarin concrete interventies voor het verbeteren van de lokale (preventieve) aanpak en maatschappelijke weerbaarheid. Daarnaast ondersteunt het project bij en adviseert het over het versterken van de gemeentelijke regie ten behoeve van een lokale signalering en een effectieve, integrale aanpak CTER.

Essentieel domein is het lokaal investeren in een netwerk van zorg- en veiligheidsprofessionals (intern) én een netwerk van sleutelfiguren (extern) binnen de verschillende gemeenschappen. Die lokale verbindingen zijn rand-voorwaardelijk bij het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen polarisatie en radicalisering.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wie kan delen, kan ook vermenigvuldigen...