Kennisbank onderwerp

Er is een toename zichtbaar van burgers die online stevige uitingen doen die in toenemende mate als polariserend en radicaal zijn te typeren en waarbij anti-overheidssentimenten op bepaalde thema’s de boventoon voeren. Vanuit het deelproject Lokaal4elkaar & Weerbaar (2021) is een visie ontwikkeld op het vraagstuk maatschappelijke ‘ondermijning’: wanneer is nog sprake van gezonde polarisatie in een open democratie en waar ligt de grens? Wanneer worden (online) uitingen en/of gedrag problematisch?

(Mede) op basis van de visie wordt in 2022 aan een blauwdruk beleid gewerkt en aan een overzicht van 'basis op orde': wat is belangrijk om intern geregeld te hebben in de (preventieve) aanpak van CTER?

Essentieel domein is het lokaal investeren in een netwerk van zorg- en veiligheidsprofessionals (intern) én een netwerk van sleutelfiguren (extern) binnen de verschillende gemeenschappen. Die lokale verbindingen zijn randvoorwaardelijk bij het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen polarisatie en radicalisering.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wie kan delen, kan ook vermenigvuldigen...

 

Communicatiemateriaal

Als jongeren of jongvolwassenen moeilijk aansluiting bij de samenleving vinden en geen gevoel van inclusie en grip op het leven ervaren, kunnen zij vatbaarder worden criminaliteit, radicale ideologieën en extreme groeperingen. Het mentorproject ONEonONE is erop gericht om in een vroeg stadium ondersteuning te bieden om te voorkomen dat zij (verder) geïsoleerd raken van de maatschappij. De mentor ondersteunt de mentee bij het vinden van nieuwe paden naar inclusie in de maatschappij op basis van ‘eigen kracht’. In bijgaande infographic vind je meer informatie over het project én contactgegevens voor meer informatie of eventueel het aanmelden van een persoon.
 • Datum: 17 Nov 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Documenten CTER Online

Deze handreiking gaat in op de juridische overwegingen en aangrenzende wetgeving op het gebied van online signaleren, en geeft gemeenten handige do's en don’ts.
 • Datum: 12 Apr 22
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Beleid Gemeenten

 • Datum: 17 Nov 22
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0