Kennisbank onderwerp

In 2022 worden het Individueel Integraal Casus Overleg (ICO) CTER geëvalueerd, (waar wenselijk) verbeterd en meer eenduidig gemaakt (bijvoorbeeld qua inzet en niveau). Ook wordt het convenant informatiedelen geactualiseerd. 

Tevens wordt het mentorproject ONE-on-ONE doorontwikkeld en wordt geinvesteerd in de bekendheid van die interventie, zodat deze steeds vaker in een vroeg stadium van radicalisering kan worden ingezet. De interventie zal in 2022 ook op effect worden beoordeeld door een extern onderzoeksinstituut.  

 

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wie kan delen, kan ook vermenigvuldigen...

Documenten online orde

Dit document geeft een overzicht van interventiemogelijkheden (met een niet-juridische focus) voor het moment waarop zich een online aangejaagde openbare orde verstoring zich voor dreigt te doen of voordoet.
  • Datum: 11 Jan 22
  • Auteur:
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 0