Kennisbank onderwerp

Dit deelproject betreft een verkenning van behoeften en mogelijkheden in het online domein CTER. De samenwerkende partners hebben op het web een signalerende functie. Radicale uitingen of maatschappelijke ordeverstoringen op het web creëren onrust in de publieke ruimten en vice versa. Dit deelproject is erop gericht om (1) middels living labs beter (eerder en meer) online zicht te krijgen op (problematische) polarisatie/CTER (project Websense) en (2) een handelingsperspectief te bieden aan gemeenten (project Online Orde, in samenwerking met Cyber, zie ook: Project Online Orde (nh-sv.nl)

In 2021 wordt met Noord-Hollandse casuïstiek aan de slag gegaan en waar mogelijk geëxperimenteerd met nieuwe interventies om de bestuurlijke gereedschapskist verder te kunnen uitwerken.

De (verkennende) activiteiten leveren input om een basis te leggen voor de benodigde integrale samenwerking, de organisatie en het concept ‘integrale websense’ op het thema CTER in de toekomst.

 

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wie kan delen, kan ook vermenigvuldigen...