Kennisbank onderwerp

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Project Online Orde

Het leeuwendeel van onze communicatie verloopt via het internet. WhatsApp, fora en social media zijn voor veel mensen niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Deze schaalvergroting biedt mogelijkheden en kansen, maar helaas worden dezelfde online media gebruikt om de openbare orde en veiligheid in gemeenten te verstoren. Denk hierbij aan het online verspreiden van desinformatie en de online oproepen tot (illegale) evenementen  en illegale demonstraties. Het afgelopen jaar hebben in veel gemeenten online oproepen plaatsgevonden om te gaan rellen waardoor burgemeesters in korte tijd moesten schakelen om mogelijke verstoringen van de openbare orde te beteugelen met behulp van politie en OM.  

De online uitingen en oproepen leiden met grote regelmaat tot maatschappelijke onrust. We zien de zogenoemde ‘pedojagers’, extremistische fora en jeugdgroepen die elkaar online oproepen om op de vuist te gaan. Elk van deze online uitingen hebben hun eigen effect op de openbare orde en veiligheid binnen de grenzen van gemeenten.

Hoe signaleren gemeenten en politie deze online oproepen die kunnen leiden tot de verstoring van de openbare orde en veiligheid?  En welke interventies kunnen ze toepassen als ze te maken hebben met een online aangejaagde openbare ordeverstoring? Op deze vragen wordt ingegaan in het project ‘Online orde’. De verzameling van informatie en ervaringen op dit relatief nieuwe thema wordt gebruikt om gemeenten een handelingskader te geven als een online aangejaagde ordeverstoring zich voordoet.

De resultaten zullen gebruikt worden om (online) interventies te ontwikkelen als reactie op de online orde problematiek. Een overzicht van deze interventies komt in de zogenoemde interventiekaart die wordt gemaakt.

Documenten online orde

 • Datum: 21 Apr 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
 • Datum: 18 May 21
 • Auteur: Politie en Wetenschap
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 50
Op 8 juli jl. kwamen we met verschillende partijen bijeen om het te hebben over privacy. Aanwezig hierbij waren onder andere advocaten Cees van de Sanden en Heleen Peters. Wat voor privacy aspecten zijn van belang wanneer je te maken krijgt met informatie-deling en andere privacy-vraagstukken? Naar aanleiding van een interne toets is een checklist ontwikkeld die professionals kunnen gebruiken. Deze handreiking kunt u hier vinden.
 • Datum: 01 Dec 21
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Dit document geeft een overzicht van interventiemogelijkheden (met een niet-juridische focus) voor het moment waarop zich een online aangejaagde openbare orde verstoring zich voor dreigt te doen of voordoet.
 • Datum: 11 Jan 22
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 08 Apr 22
 • Auteur: Sipke de Vries & Willem Bantema
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0