Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Het Digitaal Nachtregister als barrière tegen criminaliteit in (jacht)havens

Noord-Holland Samen Veilig voerde afgelopen zomer het Digitaal Nachtregister met ID-controle in bij de jachthavens in Hoorn en de gemeentelijke haven in Enkhuizen. Zo maken we de (jacht)havens weerbaarder tegen ondermijnende criminaliteit. Want, de waterrijke infrastructuur en de vele kleine (jacht)havens zonder registratiesysteem zijn interessant voor criminelen: zo brengen zij gemakkelijk drugs of mensen aan land zonder dat iemand weet wie er is geweest. 

Burgemeesters en havenmeesters van Hoorn en Enkhuizen reageren unaniem: ‘Met het invoeren van deze werkwijze is een belangrijke stap gezet in de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit! Het invoeren van deze werkwijze in de rest van de Noord-Hollandse (jacht)havens is een logisch vervolg.’

Opheffen anonimiteit

Dat bij een hotel gevraagd wordt een ID-bewijs te laten zien tijdens het inchecken wordt als normaal ervaren. In een (jacht)haven is dat niet het geval. In de meeste havens kunnen mensen anoniem verblijven. Varen is vrijheid, wordt veel gezegd in de watersport. Varen blijft ook vrijheid, maar bij het inchecken wordt voortaan wel gevraagd naar het ID-bewijs van de schipper.

Digitaal nachtregister en tonen ID-bewijs

Juridisch gezien valt een (jacht)haven onder verblijfsrecreatie. Iedere vorm van verblijfsrecreatie is wettelijk verplicht een nachtregister bij te houden. Om meer zicht te krijgen op wie in de haven verblijft hebben de (jacht)havens van de gemeente Hoorn en Enkhuizen vorig jaar een nieuwe werkwijze ingevoerd. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke taak van het bijhouden van een digitaal nachtregister en het tonen van een ID-bewijs door de schipper. De gemeente Hoorn en Enkhuizen zijn van plan deze werkwijze in alle havens binnen hun gemeente door te voeren, te beginnen met de Compagnieshaven in Enkhuizen bij de start van vaarseizoen 2022. Noord-Holland Samen Veilig begeleidt dit proces.

Gastvrij en veilig

‘Wat ik heel prettig vind, is dat ik nu een naam heb. Dat maakt mijn werk toch persoonlijker, ik weet wie er in mijn haven ligt’, zegt de havenmeester van gemeente Hoorn. Waar voorheen een schipper anoniem aan kon leggen, registreert hij nu zijn boot en toont een ID-bewijs aan de havenmeester. ‘Ik ben dus meer aanwezig op steiger en krijg meer vragen. Dat geeft wel een closere band met de bezoeker. Dat vind ik een mooi gevolg hiervan’, aldus de havenmeester van gemeente Enkhuizen.

Tegen criminaliteit

Dat het niet alleen het gevoel van veiligheid vergroot, maar daadwerkelijk helpt om criminaliteit tegen te gaan, lichten de burgemeesters toe: ‘In geval van overlast bijvoorbeeld is het direct duidelijk om wie het gaat. De politie kan dan gerichter worden opgeroepen en handelen. Bovendien kunnen gemeenten en politie de data in het systeem gebruiken voor het opsporen van criminaliteit’. En nu er in het nieuwe coalitieakkoord is aangegeven dat er structureel geld wordt uitgetrokken voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, adviseren de burgemeesters aan de andere Noord-Hollandse gemeenten met een (jacht)haven om dit digitaal nachtregister in te voeren.