Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Interview met Marc Emmink

Sinds 1 februari is Marc de nieuwe OOV'er voor de gemeente Schagen. Voor onder andere het project Het Slachtoffer Spreekt hebben wij vanuit team Cyber nu regelmatig contact met hem. Om hem meer bekendheid te geven in de regio, hierbij een kort interview met hem!

Wat houdt je functie precies in en wat betekent dat in de praktijk?
Vanaf 1 februari ben ik werkzaam als adviseur Openbare Orde en Veiligheid (OOV) voor de gemeente Schagen. Binnen dit leuke team hebben we een aantal taakvelden verdeeld en houd ik mij met name bezig met Jeugdproblematiek en (deels) ondermijning. Zo zijn wij onlangs gestart met het houden van integrale controles tegen criminele inmenging. Aan het werken binnen OOV heb ik gemerkt dat er uit het niets bepaalde geprioriteerde zaken bijkomen, zoals opvang van vluchtelingen, waardoor je dagindeling compleet kan veranderen.

 

Wat is het ultieme doel binnen je functie? Waar sta je (als team) en waar wil je naartoe?
OOV bestaat uit een vrij jong team waarvan twee collega’s als gedetacheerden deel van uitmaken. Het voordeel hiervan is dat er ervaring en kennis aan het team wordt toegevoegd. Helaas betreft dit maar voor korte duur. Met een volledig en vast team opwerken naar mooie resultaten is waar we aan werken. Persoonlijk wil ik mij graag meer bezig houden met ondermijning en mijzelf en Schagen hier verder in ontwikkelen. Allereerst door ervoor te zorgen dat de collega’s en inwoners van de gemeente het herkennen en weten wat er mee te doen.

 

Waar moet prioriteit aan gegeven worden bij de aanpak van cybercrime, wat jou betreft?
De toenemende mate van cybercrime vind ik zorgelijk. Het kost de maatschappij onder andere veel geld en levert een hoop slachtoffers op. Met name de cybercrime gericht op ouderen vind ik schrijnend en bijzonder laag. De prioriteit moet wat mij betreft liggen bij het blijvend informeren over “nieuwe” ontwikkelingen in de manier van oplichting en zorgen dat je de daders een stap voor bent.  

 

Welke cybercrime-case is jou persoonlijk het meest bijgebleven?
Ik heb eens een mevrouw gesproken die vertelde dat zij contact opnam met haar bank terwijl daders haar bankrekeningen aan het leeg halen waren. Zij had daarvoor op een bepaalde link gedrukt en de daders toegang tot haar bank gegeven. Vervolgens kreeg zij te horen dat zij maar aangifte moest doen en dat er verder niks voor haar gedaan kon worden. Ik ga er vanuit dat dit nu wel anders verloopt.

 

Heb je in je persoonlijke leven een cybercrime-ervaring meegemaakt?
Dit is gelukkig alleen bij pogingen gebleven. Ik heb niet bijgehouden hoe vaak ikzelf en mensen in mijn omgeving gebeld worden door een iemand van “Microsoft” of “the Ministry of Justice”. Helaas, zo lang het loont zal het blijven bestaan.

 

Welke tip(s) heb je voor mensen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van cybercrime?
Heb vooral niet de illusie dat het jou/mij niet overkomt. Ze worden steeds vernuftiger en professioneler. Blijf alert, praat er over maak het ze zo moeilijk mogelijk. Bijvoorbeeld door je profielfoto van Whatsapp af te schermen voor onbekenden.