Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Controles op het water en in de haven

Woensdag 15 juni 2022 vinden in het havengebied van IJmuiden twee gestructureerde acties plaats tegen ondermijning: een verkeerscontrole en een controle op het water.

Dit is belangrijk omdat de haven niet alleen kansen biedt aan burgers en ondernemers, maar ook criminelen maken gebruik van de goede infrastructuur en faciliteiten. Bijvoorbeeld voor vervoer van illegale goederen of witwas praktijken. Bekijk in deze film hoe criminelen dat doen. Zowel Politie, Douane als Koninklijke Marechaussee doen mee aan deze controles.

Ongebruikelijk bezit

Gemeente Velsen en de Politie, Douane en Koninklijke Marechaussee genoemde partners maken met de acties een vuist tegen ondermijning. De acties zijn gericht op het vergroten van de informatiepositie, het in kaart brengen van ongebruikelijk bezit, het opsporen van onverklaarbaar vermogen en het eventueel direct afpakken daarvan. Daarnaast wordt er gekeken naar drugsgerelateerde zaken, naar mensensmokkel en andere strafbare feiten. Ook het vergroten van de verkeersveiligheid maakt deel uit van de controle acties. 

Controle op het water

Op het water vindt een controle plaats in een ruimer gebied om de jachthaven Seaport Marina, waarbij de recreatievaart (jachten, andere boten en waterscooters) speciale aandacht krijgt. Hierbij wordt in het bijzonder gelet op zaken als kostbare aanpassingen, grote motoren of ongebruikelijk communicatiemateriaal. Ook de beroepsvaart wordt bij de actie betrokken.

Verkeerscontrole

Rond de Margadantstraat, centraal in het havengebied, vindt een verkeersactie plaats met meerdere controlestraten. De actie is zowel gericht op beroepsvervoer als op personenvervoer. De aanwezige politiemensen hebben kennis en expertise op het gebied van ondermijning en ongebruikelijk bezit. Ook de Douane en Marechaussee hebben een actieve rol.

Specialisten financiële intelligence

Zo nodig schakelen de controleurs hun collega’s in van het Financieel Intelligence Team (FIT). Dit team is een integrale samenwerking tussen politie, FIOD en Belastingdienst. Wanneer signalen daar aanleiding toe geven, kan FIT een quickscan uitvoeren. Dit geeft snel informatie over of bezit ongebruikelijk is of dat er mogelijk sprake is van een strafbaar feit als witwassen.