Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Vanaf schooljaar ‘22/’23 ook Halt ouderbijeenkomsten over ondermijning

In een eerdere nieuwsbrief werd de grote interesse al zichtbaar op de ondermijningslessen van Halt op het voortgezet onderwijs in Noord-Holland. Naast voorlichtingslessen voor scholieren start Halt nu ook met oudervoorlichtingen over dit thema.

“Signalen over ondermijnende criminaliteit maak ik bespreekbaar met de jongere zelf natuurlijk, maar waar dat kan zeker ook met ouder(s)/opvoeder(s) en betrokken partners die iets kunnen betekenen. Zeker wanneer het gaat om vroegsignalering, dan spelen ouders echt een belangrijke rol. Halt draagt in het contact met de sociale omgeving van een jongere bij aan sterke allianties die er toe doen."

(Rachid Boussata, Halt professional)

Vanuit een coproductie tussen Noord-Holland Samen Veilig, Taskforce RIEC Brabant/Zeeland en Stichting Halt is voor het nieuwe schooljaar ook oudervoorlichting beschikbaar. Deze voorlichting is aanvullend op de les voor leerlingen binnen het voortgezet onderwijs ‘De kosten van snel geld verdienen: weerbaar tegen ondermijning’. 

Ouderbijeenkomst
Het doel van de ouderbijeenkomst is om informatie te geven over het begrip ondermijnende criminaliteit en ouders inzicht te geven in de signalen die duiden op ondermijnende criminaliteit. Daarnaast krijgen ouders handvatten wat zij kunnen doen wanneer zij signalen herkennen en waar zij terecht kunnen met zorgen/vragen. De ouderbijeenkomst kan zowel fysiek als online georganiseerd worden.

Kennisclip voor anderstalige ouders
De voorlichting gaat gepaard met een kennisclip die ouders inzicht geeft in signalen van betrokkenheid bij georganiseerde ondermijnende criminaliteit die ouders bij hun kind kunnen herkennen. Om een zo breed mogelijke ouder-doelgroep aan te kunnen spreken wordt de kennisclip aangeboden in diverse gesproken talen. Op deze manier kunnen ook anderstalige en laaggeletterde ouders de kennisclip bekijken en kennis opdoen over dit onderwerp. 

Interesse?
Interesse in de ouderbijeenkomst op jouw school of in jouw gemeente? Kijk voor meer informatie op de site van Halt. Of neem contact op met de lokale Halt contactpersoon. Mailen kan ook: info@halt.nl