Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Meldpilot: vissers worden beloond

Zie je een verdacht pakket op zee drijven? Meld het dan aan de Kustwacht!
Leidt de melding tot de vondst van drugs? Dan krijgt de melder een beloning van 1.000 euro. Dit is onderdeel van de meldpilot van Team Volans die op 1 september is gestart.

Team Volans beloont vissers die meewerken aan het tegengaan van criminaliteit. Vissers die een melding doen bij de Kustwacht kunnen aanspraak maken op een geldbedrag wanneer de melding leidt tot de vondst van drugs. Via het online meldformulier op de website van de Kustwacht kunnen vissers een melding doen.

Oren en ogen op de Noordzee
Ybele Steenstra van Team Volans vertelt over de Meldpilot: ,,Team Volans werkt al drie jaar intensief samen met de visserijsector. Samen willen wij een visserijsector die weerbaar is tegen criminele inmenging. Ook wil Team Volans vissers helpen die vermoedens of aanwijzingen hebben. Vissers zeggen dat ze wel eens pakketten op het water zien drijven. In de meldpilot vragen we beroepsvissers om het te melden als zij verdachte pakketten zien. Dat is op zich
niets nieuws onder de zon. Wat op de Noordzee gevonden wordt, wordt vaak al gemeld bij de Kustwacht. Maar nieuw is de beloning als we met deze melding daadwerkelijk drugs vinden. De Meldpilot die 1 september officieel startte is
één van de concrete acties die wij inzetten om drugs op zee op te sporen. Met deze Meldpilot vragen we vissers onze oren en ogen te zijn op de Noordzee.”

Samen de strijd aangaan
Ybele Steenstra: ,,Voor ons gaat het niet alleen om de meldingen. Vissers zijn op dit moment enorm kwetsbaar door wet- en regelgeving, hoge brandstofprijzen en de Brexit. Team Volans vindt het belangrijk dat overheidspartijen en vissers goed samenwerken om kwetsbaarheid van de vissers aan te pakken. We hebben elkaar nodig om criminaliteit het hoofd te bieden. Als die bewustwording onder
vissers ontstaat en groeit, dan is het project wat mij betreft echt geslaagd. Zo hoop ik dat wij de visserijbranche helpen weerbaar te zijn tegen criminaliteit.”

Melding doen?
Ga naar www.kustwacht.nl/verdacht-pakket-melden/