Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Alsjeblieft: de Toolbox. Dé verzameling van succesvolle producten, tips & tricks voor de strijd tegen drugscriminaliteit!

In het project Maritieme smokkel hebben 4 teams, 4 jaar hard gewerkt om in Noord-Holland barrières op te werpen tegen drugscriminaliteit.

In de Toolbox vind je alles wat binnen het project ontwikkeld is om ondermijnende drugscriminaliteit binnen de jachthavens, de visserijsector en de vastgoedbranche te verstoren en te stoppen. Folders, masterclasses, website, evenementen … er zijn te veel mooie en bruikbare producten ontwikkeld om op te noemen. Je vindt alle ‘tools’ in de Toolbox en alles is kosteloos te gebruiken. Help mee om criminelen in Nederland steeds minder terrein te laten winnen. Alle kleine beetjes helpen, niets doen niet.

Op 24 november kreeg Frank Dales, burgemeester van Velsen, symbolisch de Toolbox overhandigd. In die Toolbox liggen de diamanten van het project. Deze staan symbool voor de teams en hun successen op hun aandachtsgebieden. Frank Dales is naast burgemeester ook bestuurlijk ambassadeur van het project en heeft in die rol veelvuldig ‘Maritieme smokkel’ gesteund. Hij zette zijn bestuurlijke positie en netwerk in om voor de ontwikkelde producten en ideeën de (politieke) aandacht te vragen en de urgentie te verbreden. Het project stopt op 31 december, maar wat Frank Dales betreft stopt het hier niet, hij blijft zich inzetten en verzekerde ons: “Deze diamanten gaan zeker nog door de rest van Nederland rollen”.

DIT WAS PROJECT ‘MARITIEME SMOKKEL’

Team Clavis zocht, en zoekt nog steeds, verbinding met hechte gemeenschappen

In het deelproject Clavis ontwikkelen we, samen met lokale sleutelfiguren, een interventiestrategie gericht op drugsgebruik en drugscriminaliteit, waarbij burgers een actieve partner in de aanpak zijn en informatie over crimineel gedrag (smokkel, gebruik en dealen) wordt gedeeld en gemeld. Dat moet leiden tot een geteste werkwijze, waarmee hechte gemeenschappen met een (voormalige) vissersachtergrond kunnen worden benaderd om zich open te stellen voor de overheid. 

Team Estrella richtte zich op de vastgoedbranche, waarvan criminelen misbruik maken om geld wit te wassen

De vastgoedsector is een sector waar gelden uit (drugs)criminaliteit uitstekend kunnen worden witgewassen en waarmee criminelen een machtige positie kunnen verwerven. Niet voor niets werden bepaalde vastgoedbranchegroepen wettelijk aangewezen als poortwachters in dit witwasproces (WWFT). Makelaars, financieel adviseurs en notarissen, allemaal hebben zij een signalerende rol en hebben zij een meldplicht! Maar pakken poortwachters die rol wel? En wat als zij dit niet doen en er een klimaat ontstaat waarbij zij als schakel in het witwasproces wegkijken? Team Estrella werkte samen met de branche aan klimaatverandering binnen de vastgoedsector, want alleen samen zorgen we voor een integere vastgoedmarkt!

Team Kohthai wierp barrières op in jachthavens

Jachthavens zijn interessant voor criminelen. Dat komt door de ligging, anonimiteit en het ontbreken van voldoende toezicht door overheidsinstanties. Team Kohthai richt zich op het verkleinen van de criminele kansen in jachthavens en het weerbaarder maken van inwoners, ondernemers en professionals in en rond jachthavens tegen ondermijnende criminaliteit.

En team Volans, zij zette zich in voor een schonere en weerbare visserij

De beroepsvisserij bestaat hoofdzakelijk uit hardwerkende vissers die een eerlijke, toekomstbestendige sector nastreven. Toch is een klein deel van de vissers vatbaar voor de invloed van criminelen die zich bezighouden met maritieme smokkel.

Dit team maakte de visserij weerbaarder tegen criminele verleidingen. Zij zijn voorstander van het belonen van goed gedrag en zoeken in samenwerking met de visserijsector naar barrières om de mogelijkheden voor criminelen te verkleinen.       

Zelf aan de slag? Kijk in de Toolbox bij de producten. Je kunt er direct verder mee
Hoewel er in de afgelopen 4 jaar zo ontzettend veel connecties zijn gelegd, producten zijn ontwikkeld en inzichten zijn verkregen, kunnen we helaas niet alles vertellen in 1 artikel. Lees daarom de Toolbox, via deze link, en doe er je voordeel mee!