Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Modelconvenant PGA Jeugd

Het project Zorg & Veiligheid van Noord-Holland Samen Veilig (NHSV) heeft een modelconvenant voor de persoonsgebonden aanpak (PGA) jeugd ontwikkeld. De PGA jeugd is een integrale samenwerking die vanuit de gemeente geïnitieerd wordt met partners zoals politie, jeugd- en jongerenwerk en HALT. De samenwerkingsafspraken staan beschreven in het model convenant. Deze is nu beschikbaar voor gemeenten om mee aan de slag te gaan!

Verbeteren van informatiedeling
Vanuit NHSV is in het voorjaar van 2022 een behoeftepeiling uitgevoerd naar een modelconvenant voor de PGA jeugd. Het verbeteren van informatiedeling was één van de thema’s in het jaarplan Zorg & Veiligheid 2022. Het ontbreken van een jeugdconvenant speelde onder meer de lokale aanpak van geldezels parten. Ook bij andere jeugd gerelateerde projecten en aanpakken (waaronder jongeren in de drugscriminaliteit) werd het privacyvraagstuk als knelpunt gezien.

It’s been a ride!
Om tot een modelconvenant te komen bleek een ingewikkeld en langdurend proces. Maar het resultaat mag er zijn. In het modelconvenant is de meest recente kennis en brede expertise gecombineerd met de actuele wetgeving rondom privacy en gegevensdeling. Dit maakt het convenant uniek, zeer actueel en bruikbaar. De privacy-experts van de VNG hebben aangegeven dit modelconvenant ook landelijk te willen gaan gebruiken.

Ook met het convenant PGA Jeugd aan de slag?
Interesse om in jouw gemeente ook met het modelconvenant PGA Jeugd aan de slag te gaan? Stuur een mail naar info@nh-sv.nl Bij het convenant krijg je een oplegger geleverd met een stappenplan met aandachtspunten wanneer de gemeente het convenant in gebruik gaat nemen. De lokale samenwerkingspartners, zoals jeugd- en jongerenwerk, zullen nog betrokken moeten worden. Wanneer deze verdiepingsslag lokaal is gemaakt, kan het convenant in de driehoek ondertekend worden en kun je aan de slag.