Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Online eyeopener 'Bewustwording en kennisbevordering LVB & uitbuiting' op 8 december

MET OPEN OGEN...
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen onder andere meer kans om als slachtoffer en/of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting.


Maar wat is een LVB precies?
En hoe maakt dit kwetsbaar voor betrokkenheid bij uitbuiting?
En als iemand met een LVB verdacht wordt van een strafbaar feit, maar daartoe gedwongen wordt in de zin van artikel 273f (mensenhandel), is hij of zij dan dader of ook slachtoffer?

De relatie tussen LVB en uitbuiting wordt vaak nog onvoldoende herkend. Dat maakt dat betrokkenen soms ten onrechte uitsluitend als verdachte behandeld worden en niet de zorg krijgen die zij als slachtoffer van uitbuiting feitelijk nodig hebben.

Noord Holland Samen Veilig en het Landelijk Kenniscentrum LVB werken samen aan het bevorderen van bewustwording, kennis en de gezamenlijke aanpak rond uitbuiting van jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Dus ogen open voor uitbuiting en LVB in de samenleving!

MELD JE AAN VOOR DE ONLINE EYEOPENER
8 december 2020
14:00 - 16:30 uur

Ben je professional in het veiligheidsdomein, het voortgezet onderwijs of de zorg? Meld je dan aan voor een sessie die jou helpt een LVB en uitbuiting te herkennen. Stuur een mail naar: bijeenkomsten@kenniscentrumlvb.nl met het onderwerp, online middagsessie.

In drie onderdelen gaan we in op bewustwording, signalering en een handelingsperspectief:

Online eyeopener 'Bewustwording en kennisbevordering LVB & uitbuiting' op 8 december
- Informatie over een LVB
- Discussietafel ‘LVB en uitbuiting’ o.l.v. Rodney Haan (CCV)
- Praktijkinzichten van ervaringsdeskundige professional(s)
- Samenwerking tussen onderwijs, zorg en justitie

Een vijfdelige videoproductie 'Licht verstandelijke beperking en mensenhandel'
die onder andere inzicht geeft in signalering. Je ontvangt hiervoor een link na inschrijving.

(Online) middagsessie Handelingsperspectief LVB & uitbuiting
In het voorjaar van 2021, datum en programma volgen.