Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Interview met Mara van Breda

Mara van Breda is nu een half jaar aan de slag als adviseur openbare orde en veiligheid bij de Gemeente Hollands Kroon. Samen met AOV'ers van andere gemeente sleepte ze onlangs een subsidie binnen voor het Cyberouderproject. De hoogtse tijd dus om haar onze bekende interviewvragen te stellen!

1. Wat houdt je functie precies in en wat betekent dat in de praktijk?
Ik werk sinds een half jaar als adviseur openbare orde en veiligheid bij de Gemeente Hollands Kroon. In mijn rol houd ik me onder andere bezig met digitale veiligheid. Een heel divers en uitdagend onderwerp waar – wat mij betreft - nog veel winst te behalen valt. Een grote rol voor ons als gemeente is weggelegd aan de preventieve kant. We haken natuurlijk aan bij de cyberwegenkaart van het CCV. Ik houd me op dit moment vooral bezig met één van deze wegen: cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Dan gaat het over het creëren van bewustwording, maar ook het stimuleren van de weerbaarheid bij onze inwoners en ondernemers. We doen dat op verschillende manieren: we geven voorlichting aan senioren, via HALT laten we gastlessen geven op basisscholen. We willen nu ook ouders gaan betrekken en hen meer inzicht geven in het gedrag van hun basisschoolkinderen online. Het is gelukt met een aantal collega’s van omliggende gemeenten een subsidie binnen te halen op dit onderwerp om het project Cyberouder op te zetten. Een ambitieus project waarbij wij ouders gaan trainen, zodat zij andere ouders kunnen informeren over de online leefwereld van hun basisschoolkinderen. Doel is dat zij hun kinderen hierdoor beter kunnen begeleiden en beschermen.

2. Wat is het ultieme doel binnen je functie? Waar sta je (als team) en waar wil je naartoe?
Het liefste willen we natuurlijk dat niemand meer slachtoffer wordt van cybercriminaliteit, maar ik realiseer me dat dat een illusie is. Het probleem zal in de toekomst alleen maar groter worden. Ik zou graag willen dat iedereen in onze gemeente zich bewust is van de risico’s die de online wereld met zich meebrengt. Als gemeente zou ik graag willen dat we op de cyberwegenkaart alle bullets aantikken. Naast het inzetten op weerbaarheid en bewustwording van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, betekent dit ook we intern ons eigen huis op orde hebben (in nauwe samenwerking met de CISO). Het betekent dat we op cyberincidenten en crises meedoen aan de bestuurlijke oefening op 10 juli. En op online aangejaagde ordeverstoringen gaan we op driehoeksniveau kijken welke stappen we kunnen zetten.

3. Waar moet prioriteit aan gegeven worden bij de aanpak van cybercrime, wat jou betreft?
Aan ouders! In het verleden zijn we te vaak vergeten ouders mee te nemen. Ik vind het heel belangrijk dat we daar prioriteit aan geven. Als we hen beter opleiden en bewust maken, bereiken we ook de jeugd en nemen we ze mee. De online wereld begint namelijk steeds vroeger een rol te spelen in de leefwereld van kinderen. 

4. Heb je in je persoonlijke leven een cybercrime-ervaring meegemaakt?
Ik zie zelf dat het online aanwezig zijn op steeds jongere leeftijd begint. Mijn dochter zit in groep 7 en zij is boos omdat ze Snapchat niet op haar telefoon mag zetten. Besef dat zonder zicht op het online gedrag van je kinderen, je ze op hele jonge leeftijd al voor een deel kwijt bent. We vinden het belangrijk om te weten waar ze fysiek zijn en niet met vreemden afspreken, maar online is er ook een hele leefwereld waar zich van alles afspeelt. Ik verbaas me over hoeveel ouders hun kinderen geen regels geven voor online gebruik van hun telefoon of online gamen. De berichten op de telefoon van mijn dochter gaan na 11 uur ’s avonds vrolijk door, daar schrik ik van. Ik heb zeker niet de illusie dat ik deze online leefwereld kan weghouden, maar hoe zorg je ervoor dat het veilig en verantwoord is. Ik denk dat het ook belangrijk is zelf het goede voorbeeld te geven. Bewust mijn telefoon weg te leggen, niet meteen kijken als er een appje binnenkomt. We moeten ons bewust zijn van ons eigen gedrag en onze rol hierin!

5. Welke tip(s) heb je voor mensen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van cybercrime?
Luister naar je onderbuikgevoel, als je twijfelt doe het dan niet. En zorg ervoor dat de basis op orde is: gebruik sterke wachtwoorden, zorg dat je de beveiligingsupdates uitvoert, gebruik tweestapsverificatie. Check of je op een veilige website zit via veiliginternetten.nl. Maar wees ook voorzichtig met social media en het plaatsen van persoonlijke gegevens of foto’s van je kinderen. Denk erover na!