Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Resultaten pilot HackShield en de Noord Hollandse gemeenten bijna klaar!

In 2020 deden 25 van onze gemeenten in Noord-Holland mee aan de pilot HackShield en de gemeente. Ruim 2200 kinderen speelden HackShield. Deze pilot werd mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). In oktober 2020 werd ‘HackShield en de gemeente’ opgenomen in de Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Tegenover de subsidie stond een aantal resultaten dat opgeleverd moest worden. Een belangrijk resultaat betreft een handreiking voor andere gemeenten in Nederland om ook een dergelijk project op te zetten. 

Op basis van de ervaringen in de pilot staat beschreven wat er globaal komt kijken bij een HackShield campagne. Dit helpt gemeenten bij besluitvorming over deelname aan HackShield. Na het besluit tot deelname vanuit gemeenten heeft HackShield een online-omgeving (Collegia) voor professionals met nog meer achtergrondinformatie zoals een communicatietoolkit en ervaringen van andere gemeenten. De handreiking wordt nog formeel aangeboden aan de subsidieverstrekker. Daarbij ook twee andere resultaten namelijk een proces- en planevaluatie gemaakt door de Haagse Hogeschool en de Saxion Hogeschool en een factsheet over de pilot. Omdat de handreiking jullie kan helpen om te beslissen of je dit jaar alsnog met HackShield aan de slag wil, delen we vast deze 99% versie [klik hier](inloggen verplicht). Zodra ook het onderzoek naar de werking en de inhoud van pilot openbaar gemaakt kan worden, dan delen we deze uiteraard ook via deze nieuwsbrief en onze website. Voor meer informatie zie ook: www.joinhackshield.nl